Program Committee Members

  Jinglei Guo, Central China Normal University, China

  Xuezhi Yue, Jiangxi University of Science and Technology, China

  Huanzhe Li, Heibei GEO University, China

  Xuesong Yan, China University of Geosciences, China

  Huichao Liu, Huanghuai University, China

  Wenyin Gong, China University of Geosciences, China

  Zelin Wang, Nantong University, China

  Peng Shao, Jiangxi Agricultural University, China

  Xinyu Zhou, Jiangxi Normal University, China

  Jing Wang, Jiangxi University of Finance and Economics, China

  Dang Cong Tran, Vietnam Academy of Science and Technology, Vietnam

  Guangyong Gao, Jiujiang University, China

  Qingming Leng, Jiujiang University, China                                 1    2    Previous